NABÍDKA VIDEOPRACÍ PRO FOLKLORNÍ FESTIVALY A SLAVNOSTI V RÁMCI SPOLUPRÁCE S FOS ČR
 DOKUMENTY

 SLAVNOSTNÍ UDÁLOSTI

 SVATBY A PROMOCE

 REKLAMY A SPOTY

 KONCERTY

 FESTIVALY A SLAVNOSTI

 TANEČNÍ PŘEHLÍDKY

 SOUTĚŽE

OBRAZOVĚ-ZVUKOVÝ ZÁZNAM - DOKUMENTY ...  VÍCEKAMEROVÝ OBRAZOVĚ-ZVUKOVÝ ZÁZNAM 
OBRAZOVĚ-ZVUKOVÝ ZÁZNAM PRO ARCHIVNÍ ÚČELY ZAPŮJČENÍ TECHNIKY A KAMERAMANŮ

Narozdíl od většiny jiných video-studií své ceny za naše služby uveřejňujeme - nemáme co skrývat případně se vymlouvat na ....