Natáčení filmových dokumentů folklorních festivalů, národopisných slavností, folklorních akcí a koncertů

 (Směrnice FoS ČR k multimediálním projektům pro rok 2011)

  1. Natočení krátkého dokumentu (reklamního spotu) o MFF nebo NS.

          Cena za výrobu krátkého dokumentu            6.000 Kč

Cena zahrnuje:

a)      Vytvoření krátkého 10 – 15 minutového dokumentu (spotu) o festivalu.

b)     Vřazení tohoto krátkého dokumentu do generálního projektu Mezinárodní folklorní festivaly a národopisné slavnosti České republiky.

 

  1. Základní varianta – Krátký dokument MFF nebo NS + on-line záznam akce.
Jednodenní natáčení cena   9.000 Kč
Dvoudenní natáčení cena 12.000 Kč
Třídenní natáčení cena 16.000 Kč
Čtyřdenní natáčení cena 22.000 Kč
Pět a více dní cena smluvně

Cena zahrnuje:

a)      Záznam je prováděn na dvě kamerové jednotky (jedna centrální kamera snímá celý on-line záznam akce a druhou kamerou je prováděno reportážní natáčení o celé akci.

b)     Vytvoření dokumentárního filmu – reportáže z akce 25-30 minut.

c)      Vytvoření krátkého reklamního spotu pro generální projekt MFF A NS ČR.

d)     Vytvoření textů, dabingu, titulků a obrazových podkladů.

e)      Vytvoření matrice DVD pro duplikaci.

f)       Vytvoření návrhu obalu DVD a jednotlivých obalů nosičů.

g)      On-line záznam akce z centrální kamery na DVD nosičích pro archivní účely.

h)      Zdarma obdrží zadavatel deset kopií finálního projektu na DVD.

 

  1. Rozšířená varianta – Filmový dokument o MFF nebo NS + on-line záznam akce

    (Dokument je snímán vícekamerovým systémem s přímou režií záznamu)

Jednodenní natáčení cena 14.000 Kč
Dvoudenní natáčení cena 18.000 Kč
Třídenní natáčení cena 24.000 Kč
Čtyřdenní natáčení cena 30.000 Kč
Pět a více dní cena smluvně

Cena zahrnuje:

a)      Natočení obrazově zvukového záznamu vícekamerovým systémem za pomocí vícekamerového systému ( 3-4 kamerové jednotky,.) Centrální kamera přitom snímá celou akci a provádí její on-line záznam pro archivní účely.

b)     Vytvoření dokumentárního filmu o festivalu 50-65 minut (v některých případech je projet řešen dvěma nosiči, kde na jednom je dokument o festivalu a výběr z vystoupení jednotlivých účinkujících a na druhém nosiči je on-line záznam z hlavního pořadu, výběr z galaprogramu apod.)

c)      Vytvoření krátkého dokumentu (spotu) pro generální projekt MFF A NS ČR.

d)     Vytvoření textů, dabingu, titulků a obrazových podkladů pro film

e)      Vytvoření matrice DVD.

f)       Vytvoření návrhu obalu DVD a jednotlivých obalů nosičů.

g)      Vytvoření záloh obrazově zvukového záznamu na HDD, DV a DVD.

h)      On-line záznam akce z centrální kamery na DVD nosičích pro archivní účely.

i)        Poskytnutí záznamu na DVD (mpg2) ze všech sestříhaných a již upravených videosekvencí, které slouží pro výběr finálního dokumentu.

j)       Zdarma obdrží zadavatel deset kopií finálního projektu na DVD.

k)     Odvysílání celého projektu na internetu prostřednictvím projektu „Vemori TV“

l)        Vytvoření videozáznamu krátkého dokumentu pro internetovou verzi.

 

 

  1. Natáčení koncertů, galaprogramů a kulturních akcí vícekamerovým systémem

          (Záznam je snímán vícekamerovým systémem s přímou režií záznamu)

Interiéry: Exteriéry:
    1 – 60 min   9.000 Kč     1 - 60 min 12.000 Kč
  61-120 min 14.000 Kč   61- 120 min 16.000 Kč
121-180 min 18.000 Kč 121- 180 min 20.000 Kč

Cena zahrnuje:

a)      Natočení on-line obrazově zvukového záznamu vícekamerovým systémem za pomocí vícekamerového systému (3-4 kamerové jednotky, možnokamerový jeřáb, pojezdová zařízení, kamerové roboty atd.)

b)     Vytvoření textů, dabingu, titulků a obrazových podkladů pro záznam

c)      Vytvoření matrice DVD

d)     Vytvoření návrhu obalu DVD a jednotlivých obalů nosičů.

e)      Vytvoření záloh obrazově zvukového záznamu na HDD, DV a DVD

f)       Poskytnutí on-line záznamu z centrální kamery na DVD (mpg2)

g)      Zdarma obdrží zadavatel deset kopií finálního projektu na DVD

 

 

  1. Natáčení akcí je (MFF, NS, Galakoncerty apod.)

          (Záznam je prováděn jednou kamerovou jednotkou)

    1 – 60 min 1.000 Kč   61-120 min 1.500 Kč
121-180 min 2.000 Kč 181-240 min 2.400 Kč
241-300 min 2.800 Kč 301-360 min 3.200 Kč
(361 a více min smluvně)

Cena zahrnuje:

Natočení on-line obrazově zvukového záznamu dané akce, doplnění titulků a popisků, vytvoření návrhu obalu DVD a jednotlivých obalů nosičů, výroba matrice DVD nosiče pro další duplikaci. Zadavatel obdrží dva originály na DVD celého dokumentu.

 

 

Všechny ceny jsou kalkulovány bez nákladů na dopravu a ubytování. (cena za jeden km 4 Kč)

 

Duplikace a výroba projektů na DVD

 

Cena jedné kopie DVD pro zadavatele je             90 Kč (jedno disková verze)

                                                                          110 Kč (dvou disková verze)

 

Kopie jsou duplikovány u renomovaných firem specializovaných na výrobu kvalitních obrazovězvukových nosičů s dlouholetou zárukou a potištěny špičkovým plnobarevným potiskem a zabaleny v ochranných foliích.

 

Doporučená maloobchodní prodejní cena DVD je  150 až 200 Kč

 

Ceny jsou stanoveny včetně poplatků Ochrannému svazu autorů.