OFICIÁLNÍ LOGO MULTIMEDIÁLNÍCH PROJEKTŮ www.mmprojekty.cz
mmprojekty@mmprojekty.cz
garant projektu: předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica z.psenica@foscr.cz
producent studio VEMORI film@vemori.cz
Cílem projektu je vytvoření a uchování obrazově-zvukových záznamů folklorních akcí, lidových krojů, zvyků, tradic, písní a tanců, starých řemesel a lidového stavitelství pro budoucí generace, aby nedošlo k jejímu zapomnění.